Information / Beboerinformation

Beboerinformation/Husorden

Indhold:
 
 
Vicevært
Viceværtkontoret er beliggende Skodsborgvej 306, kælderen. Se her for kontortid. Uden for kontortiden kan der indtales besked på telefonsvarer, eller der kan lægges besked i postkassen uden for kontoret.

Håndværkere kan kontaktes ved akutte og alvorlige fejl på vand-, el- eller gasinstallationer. Oplysning om tilknyttede håndværkere findes her. Spørgsmål af administrativ karakter rettes til Administrator.

Håndtering af affald
Når du bor i Nærum Park, skal du sortere dit affald. Følg sorteringsvejledning om sortering af affald og benyt de affaldsbeholdere, der er opsat i Nærum Park. Det er forbudt at henstille affald ved siden af affaldsbeholderne.
 
I kældre og trappeopgange er det forbudt at hensætte affald, cykler, barnevogne etc. Effekterne vil blive fjernet uden varsel.
 
Storskrald
Storskrald er hårde hvidevarer, kasseret indbo, cykler, store papkasser, radiatorer og brandbart bygningsaffald. Storskrald skal afleveres hele året på genbrugspladsen, Rundforbivej 174 (se kommunens hjemmeside for mere information).
 
Genbrug
Glas, flasker og papir (aviser, reklamerm.v. - ikke pap) skal smides i dertil opstillede genbrugscontainere ved indgangen til bagvejen.
 
Trapper
Beboerne skal selv medvirke til at holde trapperne i orden ved selv at renholde måtter, gulvet under måtterne.
 
Kældre
Cykler skal anbringes i cykelkælderen (eller i stativerne uden for indgangsdøren). Cykler og barnevogne m.m. må ikke stilles i opgangene og kældergange. Når cykler og barnevogne skal bringes i kælderen, skal det ske via de udvendige kældertrapper.
 
Plæner, bede og stier
Papir og andet affald må ikke henkastes på Nærum Parks område.
 
Vask
Vaskeklubben i Nærum Park giver dig mulighed for at vaske dit tøj til et fast månedligt beløb. Læs om medlemskab og regler her. Alle beboere kan frit benytte de fælles tørrerum og de udendørs tørregårde.
 
Husdyr
Det er tilladt at have maksimalt en hund eller en kat pr. lejlighed, for så vidt dette ikke er til gene for ejendommen eller for beboere. Hunde skal føres i snor over alt på Nærum Parks område. Hundes efterladenskaber skal fjernes, uanset hvor i Nærum Park hunden besørger.
 
Cykel- og knallertkørsel
Cykel- og knallertkørsel på gangstierne er forbudt.
 
Bilkørsel
Det indskærpes ejendommens beboere at overholde påbudstavlens maks. 20 km/t på bagvejen af hensyn til øvrige beboere - herunder legende børn.
 
Parkering
Kun indregistrerede køretøjer må parkeres i Nærum Park og skal altid ske i de afmærkede båse. Parkering foran og over for garagerne er ikke tilladt. Kortvarig aflæsning af varer eller personer er dog tilladt uden for afmærkede båse. Motoren på holdende biler må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Køretøjer over 3.500 kg må ikke parkeres på Nærum Parks område. Der henvises til nærliggende pladser til store køretøjer. Campingvogne må ikke henstilles på Nærum Parks område. Motorcykler bedes parkeret i P-båsene for motorkøretøjer. Der skal placeres en metalplade under støttebenet for skåne asfalten.
 
Garager og carporte kan lejes af ejerforeningen via kontakt til Administrator.   
 
Musik
Musik og anden underholdning, herunder brug af f.eks. radio og tv, må ikke finde sted for åbne vinduer, og skal i tiden mellem kl. 23.00 og 7.00 være dæmpet til et absolut minimum. Ved fester og lignende, hvor støjen kan genere omkringboende, skal disse informeres forinden.
 
Bad og toilet
Af hensyn til natteroen henstilles det, at der ikke bades i tidsrummet kl. 23.00 - 6.00. Luft godt ud, for at undgå skimmelsvamp. Ved renovering, husk da lovpligtig vådrummembran.
 
Maskiner
Støjende maskiner (vaskemaskiner, støvsugere, boremaskiner og lignende) må ikke benyttes i tidsrummet kl. 21.00 - 7.00 (weekender og helligdage kl. 21.00 - 8.00).
 
Vinduer
Det påbydes alle beboere, der på eget initiativ måtte ønske at udskifte vinduer og altandøre, at disse udskiftes til en godkendt model til Nærum Park. Den valgte skal have et udseende svarende til de eksisterende i Nærum Park. Maling af vinduer skal være i godkendt hvid farve. Se her for mere information. 
 
Altaner
Der må ikke kastes affald (planter, pottejord m.m.) ud fra altanerne. Der må ikke buges grill på altanerne. Maling af det indvendige murværk på altanerne skal ske med en godkendt hvid farve. Malingen skal være godkendt til maling af udendørs murværk og må ikke være plastikmaling, da det kan medføre fugtproblemer. Godkendt maling udleveres af viceværten. Makiser må være ensfarvede eller stribede i farverne: gul/hvid og mørkeblå/hvid.
 
Skadedyr
For at undgå skadedyr (rotter m.m.) er det forbudt at kaste fuglefrø, brødrester eller lignende på de udendørs fællesarealer. Hvis man ønsker at fodre fugle, må det ske på et foderbræt på altanen.
 
Denne information tilsidesætter ikke: Vedtægter for Ejerforeningen Nærum Park
Bestyrelsen Nærum Park E/F, 10. januar 2011
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum