Information / Vaskeklubben / Betingelser

Betingelser for medlemskab af Vaskeklubben

Betingelser for medlemskab af Vaskeklubben:

  • Kun beboere bosiddende i Nærum Park kan være medlemmer af Vaskeklubben.
  • Kun beboere bosiddende i Nærum Park med medlemskab af Vaskeklubben må anvende vaskerummene tilknyttet Vaskeklubben.
  • Anvendelse af vaskefaciliteterne i Vaskeklubben er kun til privat brug. Vask af erhvervsrelateret karakter er ikke tilladt. 
  • Bestyrelsen kan til hver en tid vælge at ekskludere en beboer ved begrundet mistanke om brud på reglerne for medlemskab af Vaskeklubben. Bestyrelsens beslutning kan ikke påklages.
  • Beboere kan til hver en tid vælge at opsige medlemskabet af Vaskeklubben. Opsigelse af medlemskab skal ske med 3 måneders varsel. Ved opsigelse af medlemskab returneres depositum såfremt beboeren returnerer nøglen og har overholdt betingelserne for medlemskab. 
  • Medlemmer af vaskeklubben skal overholde reglerne for anvendelse af vaskerummene. Reglerne er opsat i de enkelte vaskerum. Det drejer sig fx om reglerne for reservation og overholdelse af vasketider. Brud på reglerne kan resultere i eksklusion af Vaskeklubben.
  • Bortkommen nøgle skal straks meddeleles til viceværten. Ved udlevering af ny nøgle betales der et beløb på kr. 500.00,-.
  • Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt ved kontakt til Administrator.
  • Bestyrelsen kan med en måneds varsel ændre på det månedlige gebyr for medlemskab
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum