Information / Vaskeklubben / Betingelser

Betingelser for medlemskab af Vaskeklubben

Betingelser for medlemskab af Vaskeklubben:

 • Kun beboere bosiddende i Nærum Park kan være medlemmer af Vaskeklubben.
 • Kun beboere bosiddende i Nærum Park med medlemskab af Vaskeklubben må anvende vaskerummene tilknyttet Vaskeklubben.
 • Anvendelse af vaskefaciliteterne i Vaskeklubben er kun til privat brug. Vask af erhvervsrelateret karakter er ikke tilladt. 
 • Bestyrelsen kan til hver en tid vælge at ekskludere en beboer ved begrundet mistanke om brud på reglerne for medlemskab af Vaskeklubben. Bestyrelsens beslutning kan ikke påklages.
 • Beboere kan til hver en tid vælge at opsige medlemskabet af Vaskeklubben. Opsigelse af medlemskab skal ske med 3 måneders varsel. Ved opsigelse af medlemskab returneres depositum såfremt beboeren returnerer nøglen og har overholdt betingelserne for medlemskab. 
 • Medlemmer af vaskeklubben skal overholde reglerne for anvendelse af vaskerummene. Reglerne er opsat i de enkelte vaskerum. Det drejer sig fx om reglerne for reservation og overholdelse af vasketider. Brud på reglerne kan resultere i eksklusion af Vaskeklubben.
 • Bortkommen nøgle skal straks meddeleles til viceværten. Ved udlevering af ny nøgle betales der et beløb på kr. 500.00,-.
 • Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt ved kontakt til Administrator.
 • Bestyrelsen kan med en måneds varsel ændre på det månedlige gebyr for medlemskab

Generelle regler for brug af vaskerierne i Nærum Park

Du kan reservere din vasketid ved at skrive dig på den ophængte liste i vaskerummet – med opgang/etage. Nøglen til vaskerummet er KLUB NØGLEN. Her kan du reserverer din vasketid. Husk at melde bortkomne nøgler til viceværten.

Du bedes kun reservere 1 tid ad gangen.
 • Brugere der vasker 08.00-14.30 bruger Tørrerum 1 fra 10.00-10.00. (KLUB-NØGLEN)
 • Brugere der vasker 14.30-21.00 bruger Tørrerum 2 fra 18.00-18.00. (KLUB-NØGLEN)
Ikke-medlemmer af vaskeklubben kan tørre tøj i tørrerum 3 (Kældernøgle).

Husk at hente dit tøj inden for tørreperioden, så de næste kan få plads i tørrerummet. Du skal selv have vaskepulver med. Du må gerne angive på listen, når du er færdig med at vaske – så andre kan få glæde af den ledige

HUSK AT LÅSE EFTER DIG!

Der er en tørretumbler i blok 3, under opgang 334. Der er strygerulle i blok 5 under opgang 314.
Nærum Park 2018 | Skodsborgvej, Nærum