Information / Ombygning og renovering

Ombygning og renovering af din lejlighed

Ansvar, anbefalinger og mere information

Det er dit ansvar som ejer at ombygning og installationer i din lejlighed er lovlige og fagligt korrekt udførte efter alle gældende regler på området. Hvis du er i tvivl herom så rådfør dig først med din håndværker, byggetekniskerådgiver og/eller advokat.
 
 
Før påbegyndelse af en renovering kan du skrive til bestyrelsen og få udleveret særlige specifikationer, forskrifter og procedure i forbindelse med eksempelvis udskriftning af vinduer, opgangs/hoveddør, radiatorer, etablering af toiletudsug eller andre forhold. 

Forskrifter og teknisk notat om etablering af toiletudsug og udskiftning af hoveddør og vinduer

Overordnet og helt grundlæggende gælder, at det visuelle helhedsbilled af alle facader, opgangene og bebyggelsen generelt skal fastholdes ensartet. Hullet i facademuren til toiletudsug skal derfor placeres præcist så det visuelt passer ind ned resten af bebyggelsen. Samme grundlæggende princip gælder i forbindelse med udskifning af vinduer, hoveddør mv. Vær opmærksom på særlige forskrifter for placering, materialer, farve mv.
 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte administrator. 
 
 
 
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum