Velkommen til nye beboere

 
Først og fremmest velkommen til Nærum Park. Da du lige er flyttet ind, er der sikkert en del praktiske oplysninger, du kunne have brug for. Vi har derfor skrevet denne lille velkomstfolder til dig.
 
Læs din husorden
Når du flytter ind i Nærum Park skal du følge de gældende vedtægter og husorden. Det er vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer, så at Nærum Park er et rart sted at bo for alle beboere. 

Nærum Park Nyt og Nyt fra din formand
Bestyrelsen udgiver et nyhedsbrev, Nærum Park Nyt. Dette kan også findes på hjemmesiden www.naerumpark.dk, under fanebladet ’Bestyrelsen’, hvor du kan finde mange oplysninger.

Vicevært
Viceværtkontoret er beliggende Skodsborgvej 306, kælderen – tlf. 35 36 48 30.
Kontortiden kan du finde her. Uden for kontortiden kan der indtales besked på telefonsvarer, eller der kan lægges besked i postkassen uden for kontoret.
 
Viceværten kan endvidere kontaktes skriftligt via kontaktformular.
 
Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal indpakkes i plastposer og henkastes i en af de 7 husholdningscontainere - også kaldet mollokker - fordelt langs bagvejen. Det er forbudt at henstille affald ved siden af molokken.

Glas og aviser: Benyt de blå containere ved indkørslen til bagvejen (Nærumgårdsvej). Alt andet affald fx pap, papkasser, skarpe genstande, indbo etc. må ikke henkastes i mollokkerne. Det skal afleveres på genbrugsstationen på Rundforbivej 171. I kældre og trappeopgange er det forbudt at hensætte affald, cykler, barnevogne etc. Effekterne vil blive fjernet uden varsel.
 
Papkasser og større affald
Containerne er kun til husholdningsaffald. Tøj, sko, papkasser og lign. skal afleveres på containerpladsen på Rundforbivej 174.

Glasaffald og aviser
Skal afleveres i de opstillede containere ved indkørslen fra Nærumgårdsvej eller på P-pladsen ved Nærumvænge.

Anvendelse af vaskerier
Læs om medlemskab af Vaskeklubben, betingelser for medlemskab og om de generelle regler for avendelse af vaskerierne i Nærum Park. Se mere her...

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Nærum Park

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@naerumpark.dk

Kort over Nærum Park
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum