Information / Faldstammerenovering - Info

Information om faldstammeprojektet

Nedenfor følger her information til generel orientering i forbindelse med renovering af faldstammeprojektet.

Projektet er vedtaget på Generalforsamling i 2023, hvorefter bestyrelsens repræsentanter Mick Kolster og Peter Bruun Lunding har bistået i forhold til at styre processen i mål for bestyrelsen.

Rådgivende ingeniør på sagen er Bang & Beenfeldt A/S, der havde det bedste tilbud blandt seks udvalgte rådgivere og kontrakt blev indgået sommeren 2023 om at gennemføre før registrering, udbudsproces samt byggestyring og -tilsyn.

Hovedentreprenør på sagen er Easyliner A/S, der havde det bedste tilbud blandt fire kvalificerede hovedentreprenører. Easyliner vandt udbud ultimo 2023 og kontrakt blev indgået primo 2024 med byggeopstart i løbet af foråret og afslutning i løbet af sensommeren 2024..

Link til tidsplan for renoveringsarbejder.

Rådgivende ingeniør har ansvar for byggestyring som sker i samarbejde med hovedentreprenør. Endvidere tilsyn med hovedentreprenøren arbejder, egenkontrol og kvalitetssikring.

Vicevært, administrator og bestyrelsens repræsentanter Mick Kolster og Peter Bruun Lunding bistår ved behov med hjælp til rådgiver..

Spørgsmål kan rettes til nedenstående kontaktpersoner fra hhv. rådgiver og hovedentreprenør. Man er også velkommen til at spørge håndværkerne på sagen.


Rådgivende ingeniører:
Bang & Beenfeldt A/S

Jens Voergaard
jv@bangbeen.dk
+45 20 73 82 50

Hovedentreprenør:
Easyliner A/S

Henrik Rudbæk Sørensen
hrs@easyliner.dk
+45 27 10 65 05
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum