Information / Nabohjælp

Nabohjælp - undgå indbrud

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender ”din dagligdag”.

Husk altid at give din nabo besked, når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig - hvis der skulle ske noget.

Sådan kan naboer hjælpe hinanden
Når din nabo er bortrejst, må lejligheden ikke se tom ud. Du kan f.eks.
  • tømme postkassen/sørge for at der ikke stikker post ud af brevsprækken eller ligger aviser på måtten
  • være opmærksom på færden i opgangen
  • regelmæssigt gå forbi og tjekke at alt ser normalt ud

Og du kan selvfølgelig bede naboen om at gøre det samme, når du er bortrejst. Et godt naboskab forebygger kriminalitet i jeres område og skaber tryghed.

Sådan kan du gøre livet surt for indbrudstyven

  • sørg for at dine vinduer er i forsvarlig stand og lukkemekanismer fungerer korrekt
  • sørg for at din altandør kan låses indefra
  • sørg for at have en sikker lås som gør det vanskeligt for tyve at dirke eller banke låsen op
  • installer evt. ekstra sikkerhedslås eller sikkerhedskæde
  • udskift evt. din dør med en sikrere dør, de gamle døre i Nærum Park er af meget spinkelt materiale og kan let ødelægges eller sparkes ind. Kontakt evt. Keld Mølgaard fra Daloc på tlf. 2223 3169 eller Dansk Dørsikring.

Hvad gør jeg, hvis skaden sker
Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet, hvis noget mistænkeligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker hjælp til dig, din nabo og politiet.

Med inspiration fra www.stopindbrud.dk

Tilbud på sikkerhedsdør

Foreningstilbud på sikkerhedsdør fra Dansk Dørsikring
 
 

Undgå indbrud

 
 
Læs om hvordan du kan undgå indbrud.
(www.niras.dk, 31. august 2015)
Nærum Park 2023 | Skodsborgvej, Nærum